دسته بندی نشده

آموزش اتوکد آموزش فاز دو معماری

دستور Nested Objects to Copy کپی در اتوکد دستور کپی فرمان پرکاربردی است که ما همواره در ترسیم های نقشه با اتوکد از آن استفاده میکنیم.. اما در بعضی موارد محدودیت هایی در استفاده از این دستور وجود دارد . در زمان هایی حین کار ما نیاز دارید که بخشهایی از یک بلوک یا یک […]

ادیت بلوک ها در اتوکد ، در اتوکد و نقشه کشی با اتوکد همیشه باید از دستوراتی  استفاده کرد که هم سرعت عمل و هم دقت کار در رسم نقشه ها  تواما داشته باشیم..  ممکن است در حین ترسیم میخوایم   اجزا  داخل یک بلوک را بکل تغیر دهیم یا به یک بلوک دیگر جایگزین کنیم.. […]