آموزش فاز دو معماری

ادیت بلوک ها در اتوکد ، در اتوکد و نقشه کشی با اتوکد همیشه باید از دستوراتی  استفاده کرد که هم سرعت عمل و هم دقت کار در رسم نقشه ها  تواما داشته باشیم..  ممکن است در حین ترسیم میخوایم   اجزا  داخل یک بلوک را بکل تغیر دهیم یا به یک بلوک دیگر جایگزین کنیم.. […]

فرمان: TCOUNT شماره گذاری اتوماتیک در اتوکد  (TCOUNT)   دستور پر کاربردی میتواند  باشد که در موقع ترسیم نقشه های با اتوکد سرعت و دقت را بالا میبرد . با استفاده از این دستور ، اعداد به سرعت و با دقت به صورت اتوماتیک در اتوکد انجام میشود. در حین ترسیم نقشه با اتوکد شما نیاز داری […]